Xem bói tử vi

Tử vi trọn đời tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ

Sinh năm:1905, 1965 và 2025

Ất Tỵ Nam mạng
Ất Tỵ Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ

Sinh năm:1917, 1977 và 2037

Đinh Tỵ Nam mạng
Đinh Tỵ Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ

Sinh năm:929, 1989 và 2049

Kỷ Tỵ Nam mạng
Kỷ Tỵ Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Tân Tỵ

Sinh năm:1941, 2001 và 2061

Tân Tỵ Nam mạng
Tân Tỵ Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Quý Tỵ

Sinh năm:1953, 2013 và 2073

Quý Tỵ Nam mạng
Quý Tỵ Nữ mạng