Xem bói tử vi

Tử vi trọn đời tuổi DẬU

Xem tử vi tuổi Ất Dậu

Sinh năm:1945, 2005 và 2065

Ất Dậu Nam mạng
Ất Dậu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Đinh Dậu

Sinh năm:1957, 2017 và 2077

Đinh Dậu Nam mạng
Đinh Dậu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu

Sinh năm:1909, 1969 và 2029

Kỷ Dậu Nam mạng
Kỷ Dậu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Quý Dậu

Sinh năm:1933, 1993 và 2053

Quý Dậu Nam mạng
Quý Dậu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Tân Dậu

Sinh năm:1921, 1981 và 2041

Tân Dậu Nam mạng
Tân Dậu Nữ mạng