Xem bói tử vi

Tử vi trọn đời tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Bính Dần

Sinh năm: 1926, 1986 và 2046

Bính Dần Nam mạng
Bính Dần Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Canh Dần

Sinh năm:1950, 2010 và 2070

Canh Dần Nam mạng
Canh Dần Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Giáp Dần

Sinh năm:1914 đến 1974 và 2034

Giáp Dần Nam mạng
Giáp Dần Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Mậu Dần

Sinh năm:1938, 1998 và 2058

Mậu Dần Nam mạng
Mậu Dần Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Nhâm Dần

Sinh năm:1962, 2022 và 2082

Nhâm Dần Nam mạng
Nhâm Dần Nữ mạng