Xem sơ lược tử vi 2015

THÁI ẤT TỬ VI NĂM ẤT MÙI 2015


(***Lưu ý:Nếu quý vị không tìm thấy tuổi của mình thì tìm "CAN CHI". Ví dụ Qúy vị tuổi Giáp tý thì có thể tìm "Giáp Tý" vì Giáp Tý lớn tuổi hay Giáp Tý nhỏ tuổi điều cùng 1 lá số.)

TUỔI Nam mạng Nữ mạng
Tử vi tuổi Tý 2015 Bính Tý 20 tuổi Bính Tý Nam mạng Bính Tý Nữ Mạng
Giáp Tý 32 tuổi Giáp Tý Nam mạng Giáp Tý Nữ Mạng
Nhâm Tý 44 tuổi Nhâm Tý – Dương Nam Nhâm Tý Nữ mạng
Canh Tý 56 tuổi Canh Tý Dương Nam Canh Tý Nu mạng
Mậu Tý 68 tuổi Mậu Tý Dương Nam Mậu Tý Nữ mạng
Tử vi tuổi Sửu 2015 Đinh Sửu 19 tuổi Đinh Sửu - Nam Mạng Đinh Sửu - Nữ mạng
Ất Sửu 31 tuổi Ất Sửu – Nam Mạng Ất Sửu Nữ Mạng
Quý Sửu 43 tuổi Quý Sửu – Nam mạng Quý Sửu Nữ Mạng
Tân Sửu 55 tuổi Tân Sửu – Âm Nam Tân Sửu Nữ mạng
Kỷ Sửu 67 tuổi Kỷ Sửu – Âm Nam Kỷ Sửu Nữ mạng
Tử vi tuổi Dần 2015 Mậu Dần 18 tuổi Mậu Dần – Nam Mạng Mậu Dần Nữ Mạng
Bính Dần 30 tuổi Bính Dần – Nam Mạng Bính Dần Nữ Mạng
Giáp Dần 42 tuổi Giáp Dần – Nam mạng Giáp Dần Nữ mạng
Nhâm Dần 54 tuổi Nhâm Dần – Dương Nam Nhâm Dần Nữ mạng
Canh Dần 66 tuổi Canh Dần– Nam Mạng Canh Dần Nữ mạng
Tử vi tuổi Mão 2015 Đinh Mão 29 tuổi Đinh Mão – Nam mạng Đinh Mão Nữ mạng
Ất Mão 41 tuổi Ất Mão – Nam mạng Ất Mão – Nữ mạng
Quý Mão 53 tuổi Quý Mão – Âm Nam Quý Mão Nữ mạng
Tân Mão 65 tuổi Tân Mão Nam Mạng Tân Mão Nữ mạng
Kỷ Mão 17 tuổi Kỷ Mão Âm Nam Kỷ Mão Nữ mạng
Tử vi tuổi Thìn 2015 Mậu Thìn 28 tuổi Mậu Thìn Nam mạng Mậu Thìn Nữ mạng
Bính Thìn 40 tuổi Bính Thìn Dương Nam Bính Thìn Nữ mạng
Giáp Thìn 52 tuổi Giáp Thìn Nam mạng Giáp Thìn – Nữ mạng
Nhâm Thìn 64 tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng Nhâm Thìn – Nữ mạng
Tử vi tuổi Tỵ 2015 Kỷ Tỵ 27 tuổi Kỷ Tỵ Nam Mạng Kỷ Tỵ Nữ Mạng
Đinh Tỵ 39 tuổi Đinh Tỵ – Nam mạng Đinh Tỵ – Nữ mạng
Ất Tỵ 51 tuổi Ất Tỵ – Âm Nam Ất Tỵ Nữ mạng
Quý Tỵ 63 tuổi Quý Tỵ – Nam mạng Quý Tỵ Nữ mạng
Tử vi tuổi Ngọ 2015 Canh Ngọ 26 tuổi Canh Ngọ Nam mạng Canh Ngọ – Dương Nữ
Mậu Ngọ 38 tuổi Mậu Ngọ Nam mạng Mậu Ngọ Nữ Mạng
Bính Ngọ 50 tuổi Bính Ngọ Nam mạng Bính Ngọ - nữ mạng
Giáp Ngọ 62 tuổi Giáp Ngọ Nam mạng Giáp Ngọ – Nữ mạng
Tử vi tuổi Mùi 2015 Tân Mùi 25 tuổi Tân Mùi Nam mạng Tân Mùi – Nữ Mạng
Kỷ Mùi 37 tuổi Kỷ Mùi Nam mạng Kỷ Mùi Nữ Mạng
Đinh Mùi 49 tuổi Đinh Mùi Nam mạng Đinh Mùi Nữ mạng
Ất Mùi 61 tuổi Ất Mùi Nam mạng Ất Mùi Nữ mạng
Tử vi tuổi Thân 2015 Nhâm Thân 24 tuổi Nhâm Thân Nam Mạng Nhâm Thân Nữ Mạng
Canh Thân 36 tuổi Canh Thân – Nam Mạng Canh Thân Nữ Mạng
Mậu Thân 48 tuổi Mậu Thân Nam mạng Mậu Thân Nữ mạng
Bính Thân 60 tuổi Bính Thân – nam mạng Bính Thân nữ mạng
Tử vi tuổi Dậu 2015 Quý Dậu 23 tuổi Quý Dậu Nam Mạng Quý Dậu Nữ Mạng
Tân Dậu 35 tuổi Tân Dậu– Nam Mạng Tân Dậu Nữ Mạng
Kỷ Dậu 47 tuổi Kỷ Dậu – Nam mạng Kỷ Dậu – Nữ mạng
Đinh Dậu 59 tuổi Đinh Dậu – Na mạng Đinh Dậu – Nữ mạng
Tử vi tuổi Tuất 2015 Giáp Tuất 22 tuổi Giáp Tuất Nam Mạng Giáp Tuất Nữ Mạng
Nhâm Tuất 34 tuổi Nhâm Tuất Nam Mạng Nhâm Tuất Nữ Mạng
Canh Tuất 46 tuổi Canh Tuất – Nam mạng Canh Tuất Nữ mạng
Mậu Tuất 58 tuổi Mậu Tuất Nam mạng Mậu Tuất Nữ mạng
Bính Tuất 70 tuổi Bính Tuất Nam mạng Bính Tuất Nữ mạng
Tử vi tuổi Hợi 2015 Ất Hợi 21 tuổi Ất Hợi Nam Mạng Ất Hợi – Nữ Mạng
Quý Hợi 33 tuổi Quý Hợi Nam Mạng Quý Hợi – Nữ Mạng
Tân Hợi 45 tuổi Tân Hợi Nam mạng Tân Hợi – Nữ mạng
Kỷ Hợi 57 tuổi Kỷ Hợi Nam mạng Kỷ Hợi Nữ mạng
Đinh Hợi 69 tuổi Đinh Hợi Nam mạng Đinh Hợi – Nữ mạng

Tử vi sơ lược năm 2015 - 2016

Tuổi Tý

Tuổi Sửu

Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi TÝ: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý. Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi SỬU: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu.

Tuổi Dần

Tuổi Mão

Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi DẦN: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần. Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi MÃO: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão.

Tuổi Thìn

Tuổi Tỵ

Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi THÌN: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn. Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi TỴ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Mùi

Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi NGỌ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ. Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi MÙI: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi.

Tuổi Thân

Tuổi Dậu

Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi THÂN: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân. Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi DẬU: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu.

Tuổi Tuất

Tuổi Hợi

Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi TUẤT: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất. Cùng xem bói tử vi khái quát 2015 cho tuổi HỢI: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi.
Quay lại Danh Sách XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI BẤM ĐÂY


Bói TỬ VI (c) 2012 Tin tức mới